Vägen från nyanländ till nyanställd inom skola, vård och omsorg

Här finns information och vägledning för dig som arbetar med rekrytering och handledning inom kommuner och regioner. Det finns många personer med utbildning och erfarenhet från länder utanför EU och EES som behövs inom till exempel sjukvården, tandvården, äldreomsorgen och skolan.

Webbplatsen är även till för dig med utländsk utbildning och andra som vill veta mer om vägen till jobben inom skola, vård och omsorg.

Så här gör vi – lärande exempel från sjukvården

På Kliniskt träningscentrum i Örebro får utlandsutbildade praktik och språkträning på samma gång.

Så här gör vi – lärande exempel från skolan

På Sköndalsskolan praktiserar nyanlända lärare för att lära sig om skolan i Sverige.

Så här gör vi – lärande exempel socialt arbete

För socinomen Sama gav praktiken självförtroendet och möjligheten att träna svenska i jobbsammanhang.