Vägen till jobben - från nyanländ till nyanställd inom vård, skola och omsorg

Vägen till jobben är en satsning för att främja och underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden inom kommuner och regioner.

Information om vägen till jobben för nyanlända

Här finns information för dig som är nyanländ och vill arbeta inom vård, skola eller omsorg. Du kan ha bott i Sverige under kort eller lång tid. 

Information om vägen till jobben för arbetsgivare och handledare

Du som är arbetsgivare eller handledare hittar stöd för hur verksamheten kan ta tillvara och utveckla nyanländas kompetens.

Vad är vägen till jobben?

En video om vägar in till jobb inom kommun och regioner.