Publicerad: 15 augusti 2019

Fråga och svar

Innan praktikanten börjar

Innan praktikanten börjar behöver verksamheten vara förberedd och handledaren eller handledarna ha goda förutsättningar för att kunna handleda den aktuella personen på bästa sätt. Vissa av frågorna i den här förberedande checklistan kan vara lämpliga att diskutera tillsammans på arbetsplatsen.

  • Ta reda på vilken sorts praktik, auskultation eller anställning med stöd det gäller. Finns det särskilda krav eller annat som handledaren ska följa? Det kan gälla syfte och mål för praktiken, men också hur upplägget ska utformas, hur handledningen ska gå till och om det behövs en handlingsplan.
  • Se över hur ni brukar ta emot nya medarbetare och praktikanter. Ofta finns det redan rutiner och stöd för att ta emot praktikanter på arbetsplatsen. Fungerar samma upplägg för den här personen eller behöver du tänka på något för att introduktionen ska bli så lyckad som möjligt?
  • Om praktiken sker inom ramen för en utbildning finns vanligtvis mål, rutiner och stöd för vad som ska ingå i praktiken och vad som förväntas av dig som handledare. Det kan också finnas rutiner som behöver följas för att praktikanten och arbetsplatsen ska få korrekt ekonomisk ersättning.
  • Ta i förväg reda på vem du ska vända dig till med frågor om något inte fungerar enligt plan.
  • Vilka förutsättningar behöver vara på plats för att handledningen ska fungera? Vad behöver göras för att handledaren eller handledarna ska kunna avsätta den tid som behövs?
  • På vilket sätt kan arbetsgruppen påverkas under praktikperioden? Hur hanterar ni det?
    Vilka förväntningar har ni på praktikanten? Praktikanten kommer med värdefulla kunskaper, t ex yrkeskunskap och språkkunskap. Hur kan praktikantens kompetens bidra i verksamheten under praktikperioden?

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!