Publicerad: 15 augusti 2019

Fråga och svar

När praktikanten börjar

Ta inte för givet att praktikanten känner till något om arbetslivet i Sverige. Börja gärna med basal information om hur det fungerar på arbetsplatsen och be praktikanten ställa frågor vid oklarheter.

  • Gå igenom rutiner på arbetsplatsen.
  • Visa lunchrum, utrymningsvägar, ge brandinformation, berätta om arbetsmiljön med mera.
  • Berätta om att det finns fackliga organisationer på arbetsplatsen och vem praktikanten kan vända sig till på arbetsplatsen för att få veta mer.
  • Sätt ord på ”kultur som sitter i väggarna”. Berätta om lunchvanor på just den här arbetsplatsen. Finns det outtalade regler/sociala koder om ytterkläder och skor, kylskåp, gemensamma fikastunder?Hur gör ni med mobilsamtal, ringsignaler och användande av mobil på möten? Privata besök på arbetsplatsen? Fundera lite, och du kommer säkert på fler saker som inte är självklara för den som är ny på jobbet, och ännu mindre för den som är ny på jobbet i ett nytt land.

Mer att tänka på för handledaren:

  • Stäm av kontaktuppgifter så att praktikant och handledare kan nå varandra.
  • Berätta gärna lite om ditt eget yrkesval, dina arbetsuppgifter och hur du kommit att arbeta just här. Be sedan praktikanten att själv berätta om sitt tidigare arbetsliv, yrkesval och utbildning.
  • Bestäm om praktikanten främst ska gå parallellt med en handledare hela praktikperioden eller efter en tid få mer självständiga arbetsuppgifter.
  • Kanske passar det att gå parallellt även med andra kollegor? Eller på annat sätt fördela praktikperioden utifrån intresse och tidigare arbetslivserfarenhet, genom att t.ex. praktisera på flera verksamheter eller avdelningar? Beakta hur ni på arbetsplatsen resonerade om detta innan praktikanten började.
  • Att prata långsamt kan ofta vara ett sätt för den som håller på att lära sig ett språk att förstå mer. Tills du vet mer om praktikantens språkförståelse är ett långsamt språk där man undviker slanguttryck eller interna uttryck att föredra.
  • Be gärna praktikanten summera det ni pratat om med jämna mellanrum, för att se om hen har förstått. Det kan också ge en första insikt om praktikantens språkkunskaper.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!