Publicerad: 15 augusti 2019

Fråga och svar

Under praktiken

Praktikperioden ger handledare, praktikant och arbetsplats gott om tillfällen att tillsammans utforska vad praktikanten kan bidra med.

Ha en kontinuerlig dialog med praktikanten om hur det går på praktiken, om praktikantens förväntningar, er gemensamma målsättning och vad du ser behövs för att kunna lämna fina referenser.

  • Vilka av praktikantens erfarenheter och meriter framstår som särskilt värdefulla för arbete i Sverige? Hur kan ni inom praktikperioden synliggöra praktikantens kompetens?
  • Vad kan arbetsplatsen lära av praktikanten?
  • Fånga upp frågor och reflektioner kring att arbeta i Sverige, som kan te sig annorlunda för den som är van vid ett annat samhälle.
  • Reflektera kring normer och värderingar i relation till arbetsplatsen. Kanske har praktikanten fått syn på eller erfarit något som behöver diskuteras gemensamt? Det kan handla om allt från jargong och bemötande till outtalade regler i fikarummet.
  • Håll, tillsammans med praktiktanten, reda på vad praktikanten behöver komplettera med eller på annat sätt utveckla för att kunna bli anställd inom önskat område.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!