Publicerad: 4 mars 2019

Språk inom hälso-och sjukvård

Om nyanlända får en chans att komma in i verksamheter för att praktisera, förbättrar det deras möjlighet att tillägna sig språket som används inom sjukvården. Det är minst lika viktigt att lära sig medicinska begrepp, som att lära sig hur man kommunicerar med kollegor och patienter i vården i Sverige.

När nyanlända får öva på språket i yrkessammanhang ökar deras möjlighet att klara kunskapsprov och få legitimation, och i förlängningen kunna arbeta i sitt yrke i Sverige. Det underlättar om den nyanlända från början har kunskap om hela vägen till legitimation, eftersom det kan bidra till motivation när det gäller det språkliga lärandet.

Arbetsgivaren kan bidra till förberedelserna inför kunskapsprov genom att till exempel:

  • erbjuda möjlighet att varva praktik eller arbete med språkstudier
  • utforma relevanta språkstödjande aktiviteter
  • arbeta språkutvecklande på arbetsplatsen, till exempel med modellen språkombud

Video där handledare och utlandsutbildade berättar om vikten av att lära sig svenska.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!