Publicerad: 14 mars 2019

Stöd inför kunskapsprovet inom hälso- och sjukvård

Syftet med kunskapsprovet är att mäta de teoretiska och praktiska färdigheter som krävs för att kunna verka i ett legitimationsyrke inom hälso- och sjukvård. Provet består av två delar, ett teoretiskt och ett praktiskt.

Till det teoretiska provet erbjuder respektive lärosäte ofta provdeltagaren förberedelsestöd, till exempel tillgång till tidigare prov och tips om litteratur. Men inför det praktiska delprovet, som mäter färdigheter och förmågor i en standardiserad klinisk situation, erbjuder inte lärosätena motsvarande stöd.

Arbetsgivaren en nyckelaktör

När det gäller gruppen läkare blev under 2017 enbart cirka var fjärde provdeltagare godkänd på kunskapsprovet. Med rätt stöd kan andelen godkända öka. Här kan arbetsgivare och blivande arbetsgivare spela en avgörande roll.

  • Video som berättar om hur kunskapsprovet går till.

Först bli trygg i språket och kliniska situationer i Sverige

Orsakerna till att så många underkänns är flera, bland annat att deltagaren inte kunnat öva och tillägna sig svenska tillräckligt mycket på den nivå som krävs för att bli godkänd. En minst lika viktig orsak är bristen på tillfällen till insyn, praktik och övning i kliniska situationer.

Erbjud tillfällen att öva inför praktiska delprovet

Därför är det av stort värde om arbetsgivare kan erbjuda tredjelandsutbildade, som ska göra kunskapsprovet, möjligheter att öva i praktiska kliniska situationer. I en del landsting och regioner finns utbildningscentrum där lämpligt stöd kan erbjudas. I andra finns inte sådana satsningar medan behovet av kompetens ändå kan vara stort.

Video där olika personer berättar om sina erfarenheter av kunskapsprovet och vilka förberedelser som kan behövas.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!