Publicerad: 5 april 2019

Vägen till legitimation hälso- och sjukvård

Det finns två vägar till legitimation inom hälso- och sjukvården för nyanlända med relevant utbildning från ett land utanför EU/EES; antingen via Socialstyrelsen eller via kompletterande utbildning.

I vissa fall är det enda rimliga alternativet att börja om på en svensk reguljär utbildning. Det alternativet tas inte upp här.

Introduktionsutbildning hälso-och sjukvård

För att underlätta i processen mot legitimation har Karolinska Institutet (KI) tagit fram en webbaserad introduktionsutbildning till svensk hälso-och sjukvård. Kursen är helt webbaserad och tar cirka fem veckor på kvartsfart. Efter avklarad utbildning får deltagaren ett intyg.

Vägen till legitimation via Socialstyrelsen sker i ett antal steg:

Video som beskriver legitimationsprocessen för utlandsutbildade inom hälso- och sjukvård.

Få utbildningen granskad

Första steget är att den utländska utbildningen ska granskas av Socialstyrelsen. Det kan ske när som helst och med fördel initieras redan under asyltiden.

Avgiften för att ansöka om legitimation varierar. Läkare, kiropraktor, naprapat, psykolog, psykoterapeut: 2 300 kronor Övriga: 700 kr

Om Socialstyrelsen gör bedömningen att en utlandsutbildad uppfyller kraven för att få göra kunskapsprovet startar nästa steg – att förbereda inför kunskapsprovet.
Socialstyrelsen har gett flera universitet i uppdrag att genomföra kunskapsprov.

Lära sig svenska

När deltagaren ansöker om legitimation ska hen vara godkänd i Svenska 3 på komvux eller språkprovet Svenska C1. Men kunskaper motsvarande Svenska 3 och Svenska C1 räcker inte för att klara kunskapsprovet och i förlängningen arbetet som till exempel läkare i Sverige.

Nyanlända som siktar mot legitimation behöver även träna på svenska språket i yrkesrelaterade situationer. Då kan praktik och auskultation vara precis det som behövs för att bli säker på svenskan som används i yrket och på att kommunicera med patienter och arbetskamrater inom hälso- och sjukvården.

Video med tips om hur du kan lära dig svenska på egen hand.

Kunskapsprov

Kunskapsprovet mäter om deltagaren har de praktiska och teoretiska kunskaper och färdigheter som krävs för att få svensk legitimation. Det finns inget språkkrav kopplat till att göra kunskapsprovet men deltagaren behöver mycket goda kunskaper i svenska språket. Hen ska kunna kommunicera på svenska i vårdsituationer och ha goda kunskaper om hur den sjukvården i Sverige fungerar. Arbetslivserfarenhet från vården och tillfällen att öva vid kliniskt träningscentrum eller liknande kan vara positivt för att deltagaren klara det praktiska delprovet.

Video som berättar om hur kunskapsprovet går till.

Författningskunskap

När kunskapsprovet är godkänt är det dags för en kurs i svenska författningar och att göra praktisk tjänstgöring. Kursen i svenska författningar är helt webbaserad och gemensam för alla legitimationsyrken inom hälso- och sjukvård. Socialstyrelsen har inget krav på att kursen i svenska författningar ska vara avklarad innan deltagaren gör praktisk tjänstgöring.

Arbetsgivaren avgör om deltagaren ska ha genomfört kurs i svenska författningar och klarat Svenska 3 på komvux eller Svenska C1 innan praktisk tjänstgöring påbörjas. Arbetsgivaren som håller i den praktiska tjänstgöringen beslutar själv om detta.

Praktisk tjänstgöring

  • Praktisk tjänstgöring ingår i samtliga vägar via kunskapsprovet och är tre eller sex månader. På Socialstyrelsens webb kan du läsa vad som gäller för respektive yrke. Blankett för läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter samt tandläkare finns via länkar nedan.
  • Video som berättar om den obligatoriska praktiska tjänstgöringen.

Ansöka om legitimation

När deltagaren har klarat samtliga steg är det dags att ansöka om svensk legitimation.

På Socialstyrelsens webb finns detaljerad information om vägen till legitimation för samtliga legitimationsyrken inom hälso- och sjukvård.

Video som berättar om vilka intyg som behövs för att kunna ansöka om legitimation.


Video där två utlandsutbildade läkare berättar om sina erfarenheter om hur man arbetar inom hälso-och sjukvården i Sverige.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!