Publicerad: 12 november 2018

Praktik och handledning inom skola och förskola

För nyanlända lärare och förskollärare kan praktik, auskultation eller anställning med stöd vara ett avgörande steg för att börja jobba i svensk skola eller förskola.

Att arbeta som lärare eller förskollärare i Sverige kan te sig annorlunda för den som är van vid ett helt annat utbildningssystem. Det kan till exempel handla om förhållningssätt till barn och elever, styrdokumenten och värdegrunden i svensk förskola och skola.

Att få kännedom om verksamheten, möjlighet att praktisera och reflektera tillsammans med kollegor är viktigt för att individen ska vilja och kunna satsa på att få svensk legitimation. Det är också en möjlighet för skolor och förskolor att knyta till sig framtida medarbetare.

Praktik kan därför ske på många sätt. Det kan syfta till att en nyanländ lärare och förskollärare ska få möjlighet att träna på svenska i yrkessammanhang. Det kan också syfta till att ge inblick i den svenska förskolan eller skolan som förberedelse inför anställning.

Praktik som äger rum inom ramen för en arbetsmarknadsutbildning eller kompletterande utbildning (till exempel snabbspår eller Utländska lärares vidareutbildning, ULV) kallas för verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Video där två rektorer berättar om handledarens roll på arbetsplatsen.      

Video där tre utlandsutbildade lärare berättar om sina erfarenheter av att praktisera och arbeta i svensk skola.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!