Publicerad: 2 november 2018

Snabbspår för lärare och förskollärare

Snabbspåret för lärare och förskollärare består av en kedja av insatser som kombineras och sker parallellt. Det handlar om individuell kartläggning, arbetsmarknadsutbildning inklusive arbetsplatsförlagd utbildning, yrkessvenska eller sfi/svenska som andraspråk och kompletterande utbildning.

Snabbspåret riktar sig till arabisktalande nyanlända lärare och förskollärare som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Syftet är att effektivisera vägen till legitimation för målgruppen.

Snabbspåret för lärare och förskollärare finns vid Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Malmö universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet och Örebro universitet. Stockholms universitet har det nationella samordningsansvaret.

Skapa vägar in i verksamheten

För att deltagarna i snabbspåret ska nå svensk legitimation och den nivå av svenska som behövs för att arbeta som lärare kan de behöva mer kontakt med verksamheten än vad som ryms inom arbetsmarknadsutbildningen som är 26 veckor. Det kan till exempel handla om auskultation, praktik eller anställning som kan kombineras med studier i svenska.

Det bör vara lätt för en utlandsutbildad att tidigt komma i kontakt med skola och förskola och få information om möjligheterna till praktik eller arbete. Det kan också underlätta för Arbetsförmedlingen eller andra som vill hjälpa utlandsutbildade framåt i legitimationsprocessen.

På Stockholms universitets webbplats finns också en handbok för APL-handledare (APL-arbetsplatsförlagt lärarande).

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!