Publicerad: 4 mars 2019

Språk inom skola och förskola

För att kunna jobba i skolan krävs yrkesspecifika språkkunskaper. När utlandsutbildade lärare får öva på språket i yrkessammanhang ökar deras möjlighet att få lärarlegitimation och i förlängningen att kunna arbeta i sitt yrke i Sverige.

Nyanlända lärare som vill arbeta inom skolan kan behöva varva praktik med studier i svenska. Det underlättar också om den nyanlända läraren från början har kunskap om hela vägen till svensk lärarlegitimation, eftersom det kan bidra till motivation när det gäller det språkliga lärandet. Arbetsgivaren kan bidra till den utvecklingen genom att till exempel:

  • erbjuda möjlighet att varva praktik eller arbete med språkstudier
  • utforma relevanta språkstödjande aktiviteter
  • förbereda nyanlända lärare för kompletterande studier och vara ett stöd längs vägen mot legitimation.

Video där en utlandsutbildad lärare berättar om hur hon lärde sig svenska under sin utbildning och praktik.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!