Publicerad: 31 oktober 2018

Vägen till legitimation skola och förskola

Här är en kort genomgång av de moment som vanligen krävs för att personer med utländsk examen ska ta sig igenom legitimationsprocessen.

Generellt är processen uppdelad i fyra steg:

Få utbildningen bedömd

För att veta hur vägen till legitimation ser ut behöver individen få sin lärarutbildning bedömd så tidigt som möjligt. Det finns olika sätt att få sin utländska utbildning bedömd. Här beskrivs två sätt:

  • Bedöma utbildning genom att ansöka om legitimation via Skolverket
  • Bedöma utbildning via UHR

Alla dokument ska vara på originalspråk och även översatta till svenska eller engelska. Det gäller oavsett om man vänder sig till Skolverket eller UHR.

Den som är inskriven hos Arbetsförmedlingen kan få hjälp med översättningen av sina papper.

Bedöma utbildning genom att ansöka om legitimation

Ett sätt att granska sin utbildning är att ansöka om lärarlegitimation. Ansökan skickas tillsammans med utbildningsdokumenten till Skolverket. Skolverket undersöker hur den utländska utbildningen stämmer med kraven för att få svensk lärarlegitimation. Ansökan kostar 1 500 kr.

Skolverket tar hjälp av Universitets- och högskolerådet, UHR, för att jämföra utbildningen med svensk lärar-/förskollärarutbildning. Sedan bedömer Skolverket om de sammanlagda meriterna stämmer med kraven för att kunna bli lärare/förskollärare i Sverige. Skolverket meddelar vilka kompletteringar som behövs, eller om man bör studera till en svensk lärarexamen istället. Det beror på hur examen ser ut för den aktuella individen.

Bedöma ansökning via UHR

Ett annat sätt att få sin utbildning bedömd är att skicka utbildningsdokumenten direkt till Universitets- och högskolerådet, UHR. Då får man ett utlåtande om sina examensbevis. Det är gratis. Man behöver inte kunna svenska, ha svenskt personnummer eller uppehållstillstånd i Sverige för att få sin utbildning bedömd av UHR. UHR kan även hjälpa den som saknar dokument.

Det är inte UHR som tar hand om ansökan om lärarlegitimation. Det får bara Skolverket göra. UHR meddelar heller inte vilka kompletteringar som behövs för att nå legitimation.

Ett utlåtande från UHR kan dock hjälpa dig som arbetsgivare om du vill veta vad en utlandsutbildad lärare har för utbildning, vid exempelvis rekrytering eller praktik.

Lära sig svenska

Kravet för att få legitimation är svenska 3 eller motsvarande. Det kan uppnås genom att gå på SFI och sen läsa Svenska som andraspråk via vuxenutbildningen.

Det finns många sätt att lära sig svenska. En nyckel är att få möjlighet att börja lära sig språket så tidigt som möjligt. Här kan arbetsgivare bidra genom att skapa möjligheter för praktik och anställning med stöd.

Video där två rektorer berättar om arbetsgivarens ansvar och språkets betydelse för vägar in till jobb för utlandsutbildade lärare. 

Kompletterande utbildning

Den som har utländsk lärar- eller förskollärarutbildning kan behöva komplettera sin utbildning för att få svensk lärarlegitimation. Det kan ske på olika sätt på universitet eller högskola.

Utländska lärares vidareutbildning

Utländska lärares vidareutbildning, ULV, är en utbildning på högst 120 högskolepoäng som kan ta upp till fem terminer. Innehållet och längden beror på vad som behöver kompletteras. Alla får en individuell studieplan. Det ingår även gemensamma kurser och verksamhetsförlagd utbildning (praktik).

Vidareutbildning av lärare

Det går även att komplettera sin utbildning via Vidareutbildning av lärare, VAL. Det kan vara aktuellt för den som varit anställd som obehörig lärare i minst två sammanhängande läsår på minst 50 procent (på rätt stadium och i rätt ämnen).

Reguljär lärarutbildning

Om personen behöver komplettera mer än 120 högskolepoäng kan det istället vara aktuellt att tillgodoräkna sig den utländska lärarutbildningen och läsa in en svensk lärarexamen.

Video där en utlandsutbildad lärare berättar om hur det är att komplettera sin utbildning i Sverige. 

Ansöka om legitimation

När kompletteringarna är färdiga och personen kan visa att hen är godkänd, ska en ansökan om lärarlegitimation skickas in till Skolverket. En del behöver alltså ansöka om legitimation två gånger: först för att få utbildningen granskad och sedan återigen efter kompletteringen. Skolverket tar ut en avgift på 1500 kronor per ansökningstillfälle.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!