Publicerad: 4 mars 2019

Praktik och handledning inom socialt arbete

För nyanlända med examen inom socialt arbete kan praktik, auskultation eller anställning med stöd vara en dörröppnare. Att arbeta i Sverige kan te sig annorlunda för den som är van vid ett helt annat samhälle.

Bland nyanlända kan det finnas personer som har arbetat i flyktingläger, på barnhem och inom annat socialt arbete med helt andra förutsättningar i jämförelse med hur det ser ut i Sverige. Att få kännedom om verksamheten, möjlighet att praktisera och reflektera tillsammans med kollegor är därför viktigt för att personen ska vilja och kunna satsa på jobb inom socialt arbete i Sverige.

Socialt arbete är ett brett område där många olika kompetenser behövs. Den svenska socionomutbildningen är anpassad efter svenska förhållanden och det kan hända att du som arbetsgivare eller handledare inte känner igen dig i praktikantens yrkesbakgrund eller utbildningsinnehåll. Praktik eller anställning med stöd är därför ett bra tillfälle att lära sig mer om praktikantens kompetens och rusta praktikanten för en reguljär anställning.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!