Publicerad: 30 april 2019

Snabbspår inom socialt arbete

Snabbspåret inom socialt arbete är en överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen, Akademikerförbundet SSR, Arbetsgivarföreningen KFO, SKL, Vision och UHR.

Grunden i snabbspåret är en kompletteringsutbildning på sex månader, följt av en praktikperiod på fyra till sex månader. Innan kompletteringsutbildningen läser deltagarna svenska, till exempel via Korta vägen. Deltagaren kan även inleda med en kortare auskultationsperiod om tre veckor, innan de påbörjar kompletteringsutbildningen. Auskultationen arrangeras i så fall lokalt av Arbetsförmedlingen i samarbete med arbetsgivare.

Målgrupper

Snabbspåret riktar sig främst till nyanlända med lämplig examen från ett land utanför EU/EES som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen. De omfattas av etableringsersättning eller aktivitetsersättning. I målgruppen ingår också personer från tredje land som kommit hit inom de senaste 36 månaderna med en eftergymnasial utbildning minst motsvarande kandidatexamen från tredje land inom ämnesområdet socialt arbete. Övriga med utländsk utbildning med motsvarande utbildningsinriktning och utbildningslängd kan också komma i fråga. I dagsläget finns kompletteringsutbildningen endast vid Södertörns högskola i Huddinge, vilket också begränsar vilka som har möjlighet att delta.

Kompletteringsutbildning

Kompletteringsutbildningen, som också är en form av arbetsmarknadsutbildning, ges vid högskola eller universitet. Första gruppen går på Södertörns högskola, men framöver kan fler lärosäten bli aktuella. Studierna omfattar cirka sex månader på heltid. 

I utbildningen ingår:

  • Juridik i socialt arbete (socialrätt), motsvarande 15 hp
  • Samhällskunskap/socialpolitik/välfärdsstatens framväxt, motsvarande 7,5 hp
  • Utredningsmetodik, analys, bedömning, handläggning och dokumentation motsvarande 7,5 hp

Eftersom deltagarna har skiftande akademisk utbildning kan kompletteringsbehoven se olika ut och även vara beroende av önskad inriktning inom socialt arbete. Deltagaren kan till exempel behöva ytterligare kompletteringar utöver de ovan nämnda för att kunna arbeta med myndighetsutövning inom området barn och unga.

Praktikperiod

Efter kompletteringsutbildningen följer en handledd praktikperiod på fyra till sex månader. I handledarens uppdrag kan även ingå att i samarbete med Arbetsförmedlingen genomföra en yrkeskompetensbedömning, YKB. Detta kan vara ett värdefullt stöd för praktikanten för att till exempel ringa in behov av ytterligare kompletteringar. Praktikanten kan fortsätta studera svenska parallellt även under praktikperioden.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!