Publicerad: 4 mars 2019

Vägen till jobb inom socialt arbete

Vägen till anställning inom socialt arbete i Sverige kan se ut på olika sätt. Bland nyanlända finns unik kompetens som kan passa utmärkt även om den inte motsvarar en svensk socionomexamen.

Bedömning av kompetens och utbildning

Den som har en utländsk utbildning kan skicka in sina utbildningsdokument till Universitets- och högskolerådet, UHR, för att få ett utlåtande om sin utbildning. Det är gratis. Det går bra att skicka in handlingarna även under tiden som asylsökande.

UHRs utlåtande kan underlätta för arbetsgivare att bedöma en persons utbildningsnivå. Vid rekrytering av personal är det vanligt att ange socionomexamen eller motsvarande som utbildningskrav. Då kan ett utlåtande från UHR underlätta vid bedömning av den sökandes kvalifikationer.

Yrkeskompetensbedömning

Det går även att bedöma en persons yrkeskunskap på arbetsplatsen. Ett sätt att göra det är genom en yrkeskompetensbedömning (YKB). Det sker inom ramen för en praktikperiod och innebär att en persons yrkeskunskaper bedöms och dokumenteras med hjälp av en utsedd handledare. Med YKB följer även en ersättning till arbetsplatsen.

Lära sig svenska

Den som arbetar inom socialt arbete i Sverige behöver vanligen kunna bra svenska även om det givetvis finns tjänster där annan språkkompetens kan vara avgörande för att vara kvalificerad för anställning.

Svenska som andraspråk 3 är till exempel den formella nivå som behövs för att komplettera sina studier vid ett lärosäte eller börja på snabbspåret för socialt arbete (läs mer nedan).

En avgörande faktor för att nå upp till en nivå av svenska som behövs för att kunna utföra sitt yrke är att få träna på språket i yrkessammanhang. Här kan arbetsgivare bidra, till exempel genom att skapa möjlighet för praktik och anställning med stöd. Gärna med möjlighet för individen att kombinera med språkkurser, till exempel SFI.

Kompletterande utbildning

Akademiker med utländsk examen kan behöva komplettera sina studier. Vilken komplettering var och en behöver beror på utbildningsbakgrund och vilka arbetsuppgifter som ska utföras.

Arbetsgivare kan underlätta genom att erbjuda möjlighet att kombinera praktik eller anställning med kompletterande studier. Det kan också vara en bra idé att se över vilka kvalifikationskrav som ställs vid rekrytering. Behöver alla som söker jobb inom socialtjänsten en socionomexamen? Ett sådant krav kan innebära att att personer med utländsk utbildning inte kan kvalificera sig för en tjänst utan att genomgå en tidskrävande kompletterande utbildning.

Snabbspåret för socialt arbete

Snabbspåret för nyanlända akademiker med examen inom socialt arbete kan vara ett alternativ för den som har en akademisk utbildning och är inskriven på Arbetsförmedlingen.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!