Publicerad: 5 juni 2020

Handbok och tips

Arbetsgivare kan på olika sätt skapa förutsättningar för att nyanlända med utbildning och arbetserfarenhet snabbare ska lära sig språket som behövs för att kunna arbeta i Sverige.

Det gäller att kunna stötta befintliga medarbetare som har svenska som sitt andraspråk, så att de har chans att utveckla sitt språk och vara delaktiga på arbetsplatsen.

"Lyft språket på jobbet" – en handbok

Handbok som ger inspiration, kunskap och konkreta verktyg för att arbeta språkutvecklande och stötta medarbetare som har svenska som andraspråk. Handboken är framtagen av Vård- och omsorgscollege men kan användas på många typer av arbetsplatser.

Språk på arbetet

Europarådets center för moderna språk, ECML, har tagit fram information som riktar sig till arbetsgivare och handledare och handlar om att stötta nyanlända i deras språkutveckling på arbetsplatsen.

Handledarutbildning inom språk

YA-delegationen har tagit fram korta, kostnadsfria och webbaserade handledarutbildningar för arbetsplatslärare, bland annat för att kunna handleda någon som lär sig svenska.

Verktyg för språkutveckling

Vård- och omsorgscollege och SKR har gjort en lista med flera olika verktyg att använda för att arbeta språkutvecklande på arbetsplatsen.

Läs mer

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!