Publicerad: 7 mars 2019

Övriga akademiker

Har du akademisk utbildning från ett land utanför EU/EES? Du kanske är ingenjör, ekonom, jurist eller samhällsvetare? Inom kommuner och regioner kan det finnas arbete för dig. 

Få din utbildning granskad

  • Börja med att skicka in dina utbildningsdokument till Universitets-och högskolerådet, UHR. Då får du ett utlåtande om din utbildning. Det är gratis. Det är bra att göra så tidigt som möjligt.

Ett utlåtande från UHR kan vara bra att visa när du söker praktik eller jobb.

Vem kan få sin utbildning granskad?

Du behöver inte kunna svenska, ha svenskt personnummer eller uppehållstillstånd i Sverige för att få din utbildning granskad.

UHR kan även hjälpa den som saknar dokument.

Alla dokument ska vara på originalspråk och även översatta till svenska eller engelska.

Sedan mars 2019 skickar UHR ut ett digitalt utlåtande, en pdf, via e-post. Mer information finns hos UHR.

Hjälp med översättning av dokument

Du som är inskriven på Arbetsförmedlingen kan få hjälp att översätta dokumenten. Fråga Arbetsförmedlingen om vilken hjälp du kan få.

Lära dig svenska

Du behöver kunna bra svenska för att jobba som ekonom, jurist eller samhällsvetare i Sverige, till exempel nivå Svenska som andraspråk 3.

Men kom ihåg att dina kunskaper i andra språk än svenska kan vara det som gör att just du får jobbet. Du har det som kan kallas för pluskompetens!

Om du tidigt börjar arbeta eller praktisera får du mer träning i svenska språket.

Fråga Arbetsförmedlingen om vilka möjligheter som finns för dig att få en praktikplats.

Kompletterande studier eller praktik

Många akademiker med utländsk examen behöver kompletterande utbildning för att kunna få ett kvalificerat arbete i Sverige.

Att komplettera sin utbildning på ett svenskt universitet kostar ingenting för den som har uppehållstillstånd i Sverige.

Universitets- och högskolerådet, UHR, har mer information om vad som gäller för den som har en examen från ett annat land och behöver komplettera sin utbildning.

Studielån och bidrag

Du kan även få bidrag och lån för att studera. Det får du genom Centrala studiestödsnämnden, CSN. De har information på flera språk.

Andra tips

Snabbspår

Det finns flera så kallade snabbspår som kan passa dig, till exempel Snabbspår för nyanlända samhällsvetare, ekonomer och jurister. Prata med Arbetsförmedlingen om vad du kan göra

Jobbsprånget - arbetspraktik

Jobbsprånget är fyra månaders praktik för nyanlända akademiker – ingenjörer, arkitekter, naturvetare och ekonomer.

Yrkesdörren

Yrkesdörren är inte en utbildning eller praktik. Men de kan hjälpa dig att bygga upp ett nätverk i Sverige.

Du registrerar dig och kan få träffa en person inom ditt yrke under en timme för att byta erfarenheter och skapa nya kontakter. Allt är frivilligt.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!