Publicerad: 2 april 2019

Vägen till legitimation 
Optiker

För att jobba som optiker i Sverige krävs svensk legitimation. Här kan du läsa om hur du kan få legitimation för ditt yrke inom hälso- och sjukvård.

Video om hur vägen fram till legitimation ser ut för dig som har en utländsk examen inom hälso- och sjukvård. Här beskrivs de olika delarna som ingår i processen.

För att få legitimation som optiker måste du

 1. få din utländska utbildning bedömd av Socialstyrelsen
 2. lära dig bra svenska
 3. klara kunskapsprovet och förstå för hur den svenska sjukvården fungerar
 4. göra praktiskt tjänstgöring
 5. gå kursen i svenska författningar
 6. ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen

Introduktionsutbildning

Karolinska Institutet (KI) har en webbaserad introduktionsutbildning inom svensk hälso-och sjukvård. Efter kursen får du ett intyg.

För att kunna ansöka om legitimation behöver du ta dig igenom flera steg.

Processbeskrivning för vägen till legitimation inom sjukvård


Klicka på de gula fälten för att läsa mer om varje del.

Få din utbildning granskad

 • Börja med att få din utbildning granskad av Socialstyrelsen. Sen får du ett beslut där det står om du kan gå vidare och vad du ska göra i nästa steg. Alla dokument ska vara på originalspråk och även översatta till svenska eller engelska.
Du som har uppehållstillstånd eller AT-UND (undantag från skyldighet att ha arbetstillstånd) kan få hjälp att översätta dokumenten. Fråga Arbetsförmedlingen om vilken hjälp du kan få med översättningen. Du behöver inte kunna svenska, ha svenskt personnummer eller uppehållstillstånd i Sverige för att få din utbildning granskad.

Lära dig svenska

När du väljer att ansöka om legitimation ska du kunna visa att du är godkänd i Svenska som andraspråk 3 via Komvux eller motsvarande.

Video om hur du kan lära dig svenska för att nå svensk legitimation inom hälso-och sjukvård.

För att klara kunskapsprovet och praktisk tjänstgöring behöver du även öva på svenska språket som det används i ditt yrke.

Ett sätt att träna svenska är genom praktik. Fråga Arbetsförmedlingen om hjälp med att hitta praktikplats.

Kunskapsprovet

När Socialstyrelsen har godkänt din utbildning ska du börja förbereda dig för kunskapsprovet.

Video som beskriver kunskapsprovet och hur du kan förbereda dig inför det.

 • Provet är på svenska – därför måste du kunna tillräckligt bra svenska.
 • Provet kräver att du förstår yrket och hur sjukvården i Sverige fungerar – praktik eller arbete är bra förberedelser.
 • Provet bygger på kunskaper och mål i den svenska utbildningen – du behöver uppdatera och komplettera dina teoretiska kunskaper.
 • Provet testar praktiska kunskaper – ta reda på hur det praktiska provet går till.

Karolinska Institutet i Stockholm ansvarar för kunskapsprovet för optiker.

Video där två utlandsutbildade läkare, en tandläkare och två handledare berättar om sina erfarenheter av kunskapsprovet och vilka förberedelser som behövs.

Praktisk tjänstgöring

När du är godkänd på kunskapsprovet ska du göra praktisk tjänstgöring. Det betyder att du gör praktik på en arbetsplats där ditt yrke finns.

Video som berättar om praktisk tjänstgöring och kursen i författningskunskap.

Under den praktiska tjänstgöringen bedöms din lämplighet att arbeta inom yrket i svensk sjukvård. Du måste själv hitta en plats, men kan få hjälp av Arbetsförmedlingen eller regionen där du bor.

När du har gjort praktisk tjänstgöring får du ett intyg från din chef eller handledare. Intyget skickar du till Socialstyrelsen när du ansöker om legitimation.

Video där två handledare, en utlandsutbildad läkare och en arbetsgivare berättar om sina erfarenheter av praktisk tjänstgöring.

Författningskunskap

Du måste gå kursen i författningskunskap för att få legitimation. Kursen handlar om de lagar och regler som gäller i Sverige, till exempel inom sjukvården.

 • Det kan vara bra att gå kursen innan du gör praktisk tjänstgöring. Umeå universitet ger kursen på uppdrag av Socialstyrelsen. Kursen är webbaserad och på distans. Utbildningen tar cirka 5 veckor vid studier på heltid.

  Författningskunskap vid Umeå universitet

Ansöka om legitimation

När du klarat alla stegen kan du ansöka om svensk legitimation.

Video som beskriver det sista steget för att få svensk legitimation inom hälso- och sjukvård.

Det här ska vara klart innan du ansöker om svensk legitimation:

 • Godkänd utländsk utbildning.
 • Intyg om kunskaper i svenska (minst Svenska som andraspråk 3 eller motsvarande).
 • Godkänt kunskapsprov.
 • Intyg om praktisk tjänstgöring.
 • Intyg om godkänd kurs i författningskunskap.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!