Publicerad: 31 oktober 2018

Vägen till jobben
Förskollärare

Här berättar vi om vägen till svensk legitimation för dig som har utländsk förskollärarexamen.

Klicka på de gula fälten för att läsa mer om varje del.

Om att jobba som förskollärare

Du behöver legitimation för att få en tillsvidareanställning som förskollärare i Sverige.

Du kan starta din väg till legitimation innan du har uppehållstillstånd. Skolverket är den myndighet som bestämmer om du kan få legitimation för förskollärare.

Det finns även möjligheter att jobba i förskola utan legitimation.

Video där två rektorer och en handledare berättar om vad som behövs för att jobba i den svenska skolan.

Video där två nyanlända lärare och en handledare berättar om hur det är att jobba i den svenska skolan.

Ansökan till Skolverket för bedömning av utbildning

  • För att veta hur vägen till legitimation ser ut för just dig behöver du få din utländska förskollärarutbildning bedömd, så tidigt som möjligt.
  • Du får din förskollärarutbildning bedömd genom att ansöka om legitimation hos Skolverket. 

Ansökan

Skolverket undersöker hur din utländska utbildning stämmer med kraven för att få svensk förskollärarlegitimation. Ansökan kostar 1 500 kr.

Ansökan ska innehålla:

  • Ifylld ansökningsblankett.
  • En kopia på lärarexamen (alla sidor), både diplom/examensbevis och tillhörande ämnesförteckning/kursförteckning. Ämnesförteckningen behöver visa vilka kurser som ingår i utbildningen och betyg för varje kurs.
  • Översättningar av examen och ämnesförteckning till svenska eller engelska.
  • Intyg som visar tillräckliga kunskaper i svenska. Intygen behöver visa kunskaper som motsvarar kursen svenska som andraspråk 3 på gymnasienivå.

Om man inte skickar in kopior på examen och översättning av alla sidor kan det hända att Skolverket avvisar ansökan, utan att betala tillbaka ansökningsavgiften. Skolverket strävar efter att handlägga ansökan inom maximalt fyra månader. Skolverket ger oftast inte längre tid att skicka in kompletterande dokument än två veckor.

Om du inte har ett intyg som visar att du når upp till språkkravet så kommer du få avslag på ansökan. Men Skolverket gör ändå en bedömning av din utländska utbildning och ger information om vad du behöver göra för att nå legitimation. Därför kan det vara bra att göra en ansökan om legitimation så tidigt som möjligt, även om du får avslag.

Den som har arbetat som lärare kan även skicka in intyg som visar det. Det är inte nödvändigt men det kan hjälpa Skolverket att bedöma din ansökan.

Översätta dokument

Alla dokument ska vara på originalspråk och även översatta till svenska eller engelska.

Du som är inskriven hos Arbetsförmedlingen kan få hjälp med översättningen av dina papper. Fråga din arbetsförmedlare om vilken hjälp du kan få med översättningen.

Skolverket bedömer och ger information

Skolverket informerar dig om något saknas i din ansökan.

Skolverket tar hjälp av Universitets- och högskolerådet, UHR, som jämför utbildningen med svensk lärarutbildning. Sedan bedömer Skolverket om din utbildning stämmer med kraven för att bli lärare i Sverige.

Avslag på ansökan om legitimation

Första gången du ansöker om legitimation kan du få avslag för att din utbildning inte motsvarar en svensk förskollärarutbildning. Men du får ändå information om vad du behöver göra för att få svensk legitimation. Därför kan det vara bra att ansöka så tidigt som möjligt.

Om din utländska förskollärarutbildning inte uppfyller alla krav får du veta det från Skolverket innan de fattar beslut. Du får också veta om du kan skicka in fler uppgifter. Det kan vara kompletterande högskolestudier eller intyg på tidigare tjänstgöring som lärare.

Ibland kan Skolverket rekommendera att du tar en svensk förskollärarexamen istället. Det beror på hur just din lärarutbildning ser ut.

Lära dig svenska

Du behöver kunna bra svenska för att arbeta som förskollärare i Sverige. För att få lärarlegitimation krävs godkänt betyg i Svenska 3 eller motsvarande.

Du kan läsa på kommunal vuxenutbildning för att få ett betyg.

Tisus

Du kan även intyga dina språkkunskaper genom att göra Tisus språktest.

Praktik för att träna språk

Om du arbetar eller praktiserar inom skolan får du mer träning i svenska språket som det används i den svenska skolan. Fråga Arbetsförmedlingen om du kan få en praktikplats.

Video där handledare och nyanlända lärare berättar om sina erfarenheter av att lära sig svenska.

Kompletterande studier

Det är vanligt att behöva komplettera sin utbildning för att kunna få legitimation. Det gör man på ett universitet eller en högskola.

Utbildningen kan se olika ut och vara olika lång. Det beror på vilken utländsk förskollärarutbildning du har och vad du behöver komplettera.

Här kan du läsa mer om olika sätt att komplettera din förskollärarutbildning.

Utländska lärares vidareutbildning (ULV)

Du kan komplettera din utbildning genom Utländska lärares vidareutbildning, ULV. Du måste ansöka för att komma in på ULV.

Det är en utbildning på 120 högskolepoäng som kan ta fem terminer. För att få studera på ULV krävs minst 2-årig lärarexamen och godkända betyg i svenska som andraspråk 3.

Alla elever får en individuell studieplan beroende på vad som behöver kompletteras. Det ingår även gemensamma kurser och verksamhetsförlagd utbildning (praktik).

 

Du kan få hjälp av en studievägledare på universitet eller högskola.

Ingen avgift

Högskoleutbildning är gratis för dig som har uppehållstillstånd i Sverige. Men du kan få betala för böcker och annat material.

Studielån och bidrag

Du kan även få bidrag och lån för att studera. Det får du genom Centrala studiestödsnämnden, CSN. De har information på flera språk.

Snabbspår

Är du inskriven på Arbetsförmedlingen och har arabiska som modersmål? Då finns möjligheten att gå snabbspåret för lärare.

 Video där utlandsutbildade lärare berättar om sina erfarenheter att studera i Sverige.

Ansök om legitimation – igen

När du är klar med dina kompletteringar ska du ansöka om förskollärarlegitimation på nytt. Det gäller även om du behöver komplettera för att visa tillräckliga kunskaper i svenska.

Skolverket har kvar intygen från det tidigare ärendet så de behöver inte skickas in på nytt. Det som behövs är

  • intyg som visar den nya uppgiften (genomförd kompletterande insats, ny examen eller nya intyg om kunskaper i svenska)
  • en ny ansökningsblankett
  • en ny ansökningsavgift, 1 500 kr.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!