Publicerad: 18 mars 2019

Socialt arbete/socionom

Har du akademisk examen inom socialt arbete från ett land utanför EU/EES? Din kompetens behövs.

Socionomer arbetar med att stötta och hjälpa individer. Inom kommuner och regioner kan du arbeta som till exempel socialsekreterare eller skolkurator.

Vägen till jobb inom socialt arbete för den med utländsk utbildning kan se ut på många olika sätt. Det beror på vilken utbildning du har och vilket yrke du vill jobba med. Här kan du läsa mer om vad du kan göra för att jobb inom socialt arbete i Sverige.

Få din utbildning granskad

Skicka in dina utbildningsdokument till Universitets- och högskolerådet, UHR, så får du ett utlåtande om din utbildning. Det är gratis. Det är bra att göra så tidigt som möjligt.

Ett utlåtande från UHR kan vara bra att visa när du söker praktik eller jobb. Det är lättare för en svensk arbetsgivare att förstå vilken utbildning du har om du visar UHRs utlåtande.

Vem kan få sin utbildning granskad?

Du behöver inte kunna svenska, ha svenskt personnummer eller uppehållstillstånd i Sverige för att få din utbildning granskad.

Du som saknar dokument kan också få hjälp av UHR. Då jämför UHR utbildningen i landet du kommer ifrån med svensk socionomutbildning.

Alla dokument ska vara på originalspråk och även översatta till svenska eller engelska.

Hjälp med översättning av dokument

Du som har uppehållstillstånd eller AT-UND (undantag från skyldighet att ha arbetstillstånd) kan få hjälp att översätta dokumenten. Fråga Arbetsförmedlingen om vilken hjälp du kan få med översättningen.

Lära dig svenska

Du behöver kunna bra svenska för att jobba inom socialt arbete i Sverige. Det finns flera sätt att lära sig svenska, både via kurser och på egen hand.

Om du vill kunna komplettera dina studier vid ett universitet behöver du ett godkänt betyg i Svenska 3 eller motsvarande.

Praktik

Om du tidigt börjar arbeta eller praktisera får du mer träning i svenska språket. Praktik kan också vara bra för att kunna förbereda sig inför anställning eller kompletterande utbildning. Om du är inskriven på Arbetsförmedlingen kan du fråga din arbetsförmedlare om du kan få en praktikplats.

Du kan också kontakta din kommun för att fråga om du kan göra praktik, till exempel i kommunens socialtjänst.

På SKL:s hemsida finns en lista på samtliga kommuner i Sverige i bokstavsordning.

Kompletterande studier eller praktik

Akademiker med utländsk examen kan behöva komplettera sin utbildning, men det är inte alltid nödvändigt. Det beror på vilken utbildning du redan har och vilka arbetsuppgifter du ska utföra.

Om du har uppehållstillstånd kostar det inget att komplettera utbildningen på ett svenskt universitet.

UHR har mer information om vad som gäller för dig som har en examen från ett annat land och behöver komplettera din utbildning.

Studielån och bidrag

Du kan få bidrag och lån för att studera. Det får du genom Centrala studiestödsnämnden, CSN. De har information på flera språk.

Snabbspår för nyanlända inom socialt arbete

Snabbspåret för nyanlända akademiker med examen inom socialt arbete kan vara ett alternativ om du är inskriven på Arbetsförmedlingen. Snabbspåret förbereder dig för arbete som till exempel socialsekreterare eller skolkurator.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!