Publicerad: 24 april 2019

Vägen till jobb
Undersköterska eller vårdbiträde

Har du arbetat med vård och omsorg i ett annat land? Det kan vara inom omsorg om äldre, med patienter på ett sjukhus eller en vårdcentral. Din kompetens behövs i Sverige.

I Sverige kan du arbeta som undersköterska eller vårdbiträde. Det är yrken med många olika arbetsuppgifter och som kan skilja sig åt beroende på var du jobbar.

Arbetet handlar om att ge personlig vård och omsorg, att skapa trygghet i personens vardag samt att stödja och motivera personen.

Du kan arbeta på äldreboenden eller inom hemtjänsten. Då kan kommunen eller ett företag vara din arbetsgivare. Du kan också arbeta på en vårdcentral eller ett sjukhus. Då är regionen din arbetsgivare.

Arbetsuppgifter

Eftersom arbetet innehåller många delar ingår flera arbetsuppgifter. Det kan vara att hjälpa till med av- och påklädning, stötta vid måltider eller hjälpa personen ut på promenader eller när hen ska träffa vänner. Det kan vara praktiska uppgifter som att städa, tvätta och att handla mat. Även medicinska arbetsuppgifter som att ta blodprov, lägga om sår, linda ben kan ingå.

Dokumentation, uppföljning och rapportering om förändringar i personens hälsa samt att kunna hantera datorer är en del av yrket. Inom vård och omsorgen är det viktigt med hygienen, dvs rengöring av kroppen. Vårdguiden har en webbaserad utbildning om hygien.

Titta gärna på Arbetsförmedlingens film om hur det är att arbeta som undersköterska. Sandra i filmen arbetar inom äldreomsorgen.

Här finns information om hur du kan gå tillväga för att jobba som vårdbiträde eller undersköterska.

Lära sig svenska

För att arbeta inom vård och omsorg är det viktigt att kunna bra svenska. Kan du även prata flera språk kan det vara bra eftersom många vårdtagare har andra modersmål än svenska.

För att studera till undersköterska eller vårdbiträde behöver du kunna bra svenska. Dina kunskaper i andra språk än svenska kan också vara till stor nytta i arbetet inom vård och omsorg.

Om du tidigt börjar arbeta eller praktisera får du mer träning i svenska språket. Fråga din handläggare på Arbetsförmedlingen om vilka möjligheter som finns för dig att få en praktikplats.

Praktik och validering

Ett sätt att komma in tidigt på en arbetsplats och kunna träna svenska är genom en praktikplats. Om du är inskriven på Arbetsförmedlingen kan du fråga vilka möjligheter som finns för dig att få en praktikplats eller anställning med stöd.


Praktik

Du kan själv kontakta arbetsplatser för att få praktik. Är du inskriven på Arbetsförmedlingen kan din handläggare berätta om de möjligheter som finns för dig.

 

Validering

Om du saknar betyg eller intyg från utbildningar inom vård och omsorg så går det att validera dina kunskaper och färdigheter. Validering betyder att du får möjlighet att visa och reflektera över vad du kan och få bekräftelse på dina kunskaper och färdigheter. Både dina teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter bedöms och jämförs med vad som krävs i Vård- och omsorgsutbildningen inom vuxenutbildningen. Därefter blir kunskaper och färdigheter dokumenterade och värderade.

Valideringen är uppdelad i två delar, en teoretiskt och en praktisk del. De praktiska delarna sker på en arbetsplats eller i en miljö som liknar en arbetsplats. De olika delarna i valideringen ska motsvara en bedömning utifrån gymnasiekursernas mål, innehåll, krav på kunskap och efter den betygsskala som finns.

Om du vill validera dina kunskaper och färdigheter inom vård och omsorg, ta kontakt med Vuxenutbildningen eller Arbetsförmedlingen i din kommun.

Utbildning

Saknar du utbildning inom vård och omsorg? Då kan du söka utbildning i din kommun.

Om du har arbetat och inte har en formell utbildning inom vård- och omsorgsområdet kan du
utbilda dig inom kommunala vuxenutbildningen. Kontakta din kommun för att veta mer om vilka utbildningar som finns där du bor.

En utbildning till vårdbiträde ger 800 poäng och tar mellan 0,5-1 år om du studerar på heltid. Utbildning till undersköterska ger 1500 poäng och tar 1-1,5 år om du studerar på heltid.

Kurser som ingår när du läser till vårdbiträde (800 poäng)

 • hälsopedagogik
 • medicin 1
 • Etik och människans livsvillkor
 • psykiatri 1
 • psykologi 1
 • specialpedagogik 1
 • vård-och omsorgsarbete 1

Kurser som ingår när du läser till undersköterska (1500 poäng)

 • alla kurser som ingår i utbildning till vårdbiträde
 • vård-och omsorgsarbete  2
 • samhällskunskap
 • svenska som andra språk 1
 • valfria kurser för fördjupning

Det kan också finnas möjlighet att läsa en utbildning via Arbetsförmedlingen. Är du inskriven hos Arbetsförmedlingen så ta kontakt med din handläggare så kan hen berätta mer.


Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!