Publicerad: 12 juli 2019

Snabbspår skola och förskola

Snabbspåret för lärare och förskollärare riktar sig till arabisktalande och är en arbetsmarknadsutbildning.

Snabbspåret är till för arabisktalande nyanlända lärare och förskollärare som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen och har goda kunskaper i svenska språket (Svenska 3 eller motsvarande). Snabbspåret innehåller en arbetsmarknadsutbildning på 26 veckor som finns för närvarande på sex olika universitet runtom i Sverige (Stockholm, Göteborg, Linköping, Malmö, Umeå och Örebro). Stockholms universitet har det nationella samordningsansvaret.

I snabbspåret ingår utbildning, praktik (APL - arbetsplatsförlagt lärarande) och individuell kartläggning av personen utbildning och eventuella kompletteringar som behövs för att nå legitimation.

Skapa vägar in i verksamheten

För att deltagarna i snabbspåret ska nå svensk legitimation och den nivå av svenska som behövs för att arbeta som lärare kan de behöva mer kontakt med verksamheten än vad som ryms inom arbetsmarknadsutbildningen som är 26 veckor. Det kan till exempel handla om auskultation, praktik eller anställning som kan kombineras med studier i svenska.

Det bör vara lätt för en utlandsutbildad att tidigt komma i kontakt med skola och förskola och få information om möjligheterna till praktik eller arbete.

På Stockholms universitets webbplats finns också en handbok för APL-handledare (APL-arbetsplatsförlagt lärarande).

Läs mer

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!