Publicerad: 12 augusti 2020

Snabbspår skola och förskola

Den nationella överenskommelsen om snabbspår handlar om ett trepartssamarbete som syftar till att vägen till legitimation för lärare och förskollärare ska vara så effektiv och kort som möjligt.

Snabbspåret är till för arabisktalande nyanlända lärare och förskollärare som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen och har goda kunskaper i svenska språket (Svenska 3 eller motsvarande). I snabbspåret ingår utbildning, praktik (APL - arbetsplatsförlagt lärarande) och individuell kartläggning av personen utbildning och eventuella kompletteringar som behövs för att nå legitimation.

Utbildningen består av en arbetsmarknadsutbildning på 26 veckor som för närvarande finns på två universitet, Malmö och Örebro (på distans).

Skapa vägar in i verksamheten

För att deltagarna i snabbspåret ska nå svensk legitimation och den nivå av svenska som behövs för att arbeta som lärare kan de behöva mer kontakt med verksamheten än vad som ryms inom arbetsmarknadsutbildningen som är 26 veckor. Det kan till exempel handla om auskultation, praktik eller anställning som kan kombineras med studier i svenska.

Det bör vara lätt för en utlandsutbildad att tidigt komma i kontakt med skola och förskola och få information om möjligheterna till praktik eller arbete.

På Stockholms universitets webbplats finns också en handbok för APL-handledare (APL-arbetsplatsförlagt lärarande).

Läs mer

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!