Publicerad: 17 juni 2020
Musiklärare Sven Hemming med assisterande lärare Farhad Metso på Sköndalsskolan.

Auskultation i svenska skolan

Deltagarna i Stockholms stads verksamhet "Från nyanländ till nyanställd lärare" följer en nyanländ lärare ett lärarlag på en skola i form av fältstudier eller orienterande praktik.

Så här går det till

Deltagarna är utlandsutbildade lärare som just påbörjat processen som förhoppningsvis ska leda till svensk lärarlegitimation. Förutom intensivsvenska för akademiker ägnar deltagarna fem veckor på deltid åt att följa arbetet på en skola. Syftet är brett, från att öva och lära svenska till att uppleva en svensk skola ur olika perspektiv.

Praktik och intensivstudier i svenska

Tanken är att den här formen av auskultation ska vägleda deltagaren i sina yrkesval och att den därför sker tidigt och parallellt med intensivstudierna i svenska. Deltagaren tillbringar några timmar i veckan på en skola genom att följa en eller flera lärare.

Musiklärare Sven Hemming med assisterande lärare Farhad Misto på Sköndals skola.

Musiklärare Sven Hemming med assisterande lärare Farhad Misto på Sköndalsskola.

Fokus på lärares arbetssätt

Orientering om lärares arbetssätt i klassrum och på skolan står i fokus. Skolan håller med en ansvarig auskultationsvärd och den befintliga organisationen för verksamhetsförlagd utbildning används för att hitta rätt plats till rätt deltagare.

Övergripande innehåll i orienterande praktik för nyanlända lärare

  • Öva och lära svenska i skolmiljö
  • Uppleva undervisning inom relevant ämne och skolform
  • Uppleva arbetsmöten i skolan
  • Medverka i skolans verksamhet i den mån det passar
  • Bygga nätverk med kollegor och skolverksamhet

Kontakta gärna Christina Rydén, projektledare för Från nyanländ till nyanställd om du är nyfiken på detaljerna i upplägget. E-post: nyny@stockholm.se

Vill du läsa fler inspirerande exempel?

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!