Publicerad: 12 september 2019

Vägen till legitimation 
Receptarie

För att jobba som receptarie i Sverige krävs svensk legitimation.

Video som kortfattat beskriver de delmoment som måste klaras av för att få en godkänd legitimation inom hälso-och sjukvård. Filmen fokuserar på vägen via kunskapsprov och praktisk tjänstgöring. Längd: 1.29 minuter.

Det finns två olika vägar till legitimation för receptarie:

 • Kompletteringsutbildning vid svenskt universitet.
 • Göra kunskapsprov, praktisk tjänstgöring och kurs i författningskunskap.
 • få sin utländska utbildning bedömd av Socialstyrelsen
 • lära sig bra svenska
 • förstå för hur den svenska sjukvården fungerar
 • ansöka om svensk legitimation.

Tips på förberedelser inför kunskapsprovet finns under fliken Kunskapsprovet nedan.

Här nedan beskrivs vägen till legitimation via kunskapsprov och praktisk tjänstgöring. För att kunna ansöka om legitimation måste personen ta sig igenom flera steg.

Processbeskrivning för vägen till legitimation inom sjukvård

Få utbildningen bedömd, Lära sig svenska, Kunskapsprov, Författningskunskap, Praktisk tjänstgöring, Ansök om legitimation

Klicka på de gula fälten för att läsa mer om varje del.

Få utbildningen granskad

 • Socialstyrelsen är den myndighet som utfärdar legitimation för yrken inom hälso-och sjukvården. För att få legitimation måste den utländska utbildningen först jämföras med en svensk utbildning. Det görs genom att skicka en ansökan till Socialstyrelsen.

 • Det är inte nödvändigt att kunna svenska, ha svenskt personnummer eller uppehållstillstånd i Sverige för att få utbildningen granskad.

 • Socialstyrelsen skickar ett beslut där det står hur personen kan gå vidare och vad som ska göras i nästa steg.
 • Alla dokument ska vara på originalspråk och även översatta till svenska eller engelska. Den som är inskriven hos Arbetsförmedlingen kan få hjälp med översättningen av sina dokument.

Lära sig svenska

Kravet för att få legitimation är godkänt betyg i Svenska som andraspråk 3 via Komvux eller motsvarande. Att kunna prata och skriva bra svenska är nödvändigt för att nå fram till legitimation och anställning.

Det är viktigt att lära sig medicinska begrepp och hur man kommunicerar med kollegor och patienter i vården i Sverige.

Video där det beskrivs hur det går att lära sig svenska för att nå svensk legitimation inom hälso-och sjukvård. Längd: 0.43 minuter.

För att lära sig svenska är det bra att träna språket på en arbetsplats, till exempel genom att göra praktik. Det är också en bra förberedelse för kunskapsprovet som kräver en hög nivå av svenska.

Är du arbetsgivare och vill jobba språkutvecklande?

Vill du lära dig svenska?

I videon berättar en utlandsutbildad läkare och en tandläkare, två handledare om språkets betydelse på en arbetsplats. Längd: 4.15 minuter.

Kunskapsprovet

När Socialstyrelsen har godkänt utbildningen är det dags att förbereda sig för kunskapsprovet.

Video som beskriver kunskapsprovet och hur det går att förbereda sig. Längd: 0:55 minuter.

Kunskapsprovet....

 • ... kräver att den sökande förstår yrket och hur sjukvården fungerar i Sverige.
 • ... är på svenska. Därför är det viktigt att kunna tillräckligt bra svenska.
 • ... bygger på kunskaper och mål i den svenska utbildningen. Därför är det bra att uppdatera och komplettera de teoretiska kunskaperna.
 • ... testar även praktiska kunskaper. Därför är det bra att få träna på en arbetsplats eller ett kliniskt träningscentrum.

Uppsala universitet ansvarar för kunskapsprovet för arbetsterapeuter.

Introduktionsutbildning

Karolinska Institutet (KI) har en webbaserad introduktionsutbildning inom svensk hälso-och sjukvård. Efter kursen får du ett intyg.

Video där två utlandsutbildade läkare, en tandläkare och två handledare berättar om sina erfarenheter av kunskapsprovet och vilka förberedelser som behövs. Längd: 3:41 minuter. 

Författningskunskap

För att få legitimation krävs också en kurs i författningskunskap.

Om man arbetar inom sjukvården är det viktigt att känna till de lagar och regler som gäller i Sverige. I utbildningen ingår bland annat kunskap om grundläggande fri- och rättigheter men även regelverk kring svensk hälso-och sjukvård.

Umeå universitet ger kursen på uppdrag av Socialstyrelsen. Kursen är webbaserad och på distans. Utbildningen tar cirka 5 veckor vid studier på heltid.

Det kan vara bra att gå kursen innan den praktiska tjänstgöringen.

Praktisk tjänstgöring

När kunskapsprovet är godkänt är det dags för praktisk tjänstgöring. Det betyder tjänstgöring på en arbetsplats där yrket finns.

Video som berättar om praktisk tjänstgöring och kursen i författningskunskap. Längd: 0:54 minuter. 

Under den praktiska tjänstgöringen bedöms personens lämplighet att arbeta inom yrket i svensk sjukvård. Efter avslutad praktisk tjänstgöring får personen ett intyg från sin chef eller handledare. Intyget skickar personen själv till Socialstyrelsen vid ansökan om legitimation.

Praktisk tjänstgöring för receptarier är sex månader. 

Personen själv måste hitta en plats, men kan få hjälp av Arbetsförmedlingen eller via kontakter hos respektive region.

Hur är det att göra praktisk tjänstgöring? I videon berättar två handledare, en utlandsutbildad läkare och en arbetsgivare berättar om sina erfarenheter. Längd: 4:08 minuter. 

Ansöka om legitimation

När alla stegen är avklarade ska den sökande skicka in ansökan om svensk legitimation till Socialstyrelsen.

Det som måste skickas vid ansökan är:

 • Godkänd utländsk utbildning.
 • Intyg om kunskaper i svenska (minst Svenska som andraspråk 3 eller motsvarande).
 • Godkänt kunskapsprov, både teoretiskt och praktiskt.
 • Intyg om godkänd kurs i författningskunskap.
 • Intyg om praktisk tjänstgöring.

Animerad video som beskriver vad som måste vara godkänt innan ansökan om legitimation skickas in. Längd: 0:27 minuter.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!