Publicerad: 4 september 2020

Vägen till jobben
Socialt arbete/socionom

Vägen till jobb inom socialt arbete för den med utländsk utbildning kan se ut på många olika sätt. Det beror på utbildning, erfarenhet och vilket yrke som personen är intresserad av. Här finns tips för både utlandsutbildade och arbetsgivare.

Socionomer kan arbeta inom flera olika yrken. Många arbetar i kommuner, till exempel som socialsekreterare, biståndsbedömare, chef eller skolkurator. Socionomer kan även arbeta i regioner, som till exempel kuratorer i sjukvården.

Klicka på de gula fälten för att läsa mer om varje del.

Få utbildningen granskad

Ett första steg kan vara att få den utländska utbildningen jämförd med en svensk utbildning.

Det är bra för att kunna visa arbetsgivaren vad den utländska utbildningen motsvarar i Sverige när man söker praktik och anställning. Det är också bra för att kunna ta reda på om den utländska utbildningen behöver kompletteras för att kunna anställas i det yrke man vill ha.

Universitets- och högskolerådet, UHR, ger utlåtande och jämför utbildningar. Det är gratis och kan göras online i många fall. Det är bra att göra så tidigt som möjligt.

Ett utlåtande från UHR kan vara bra att visa vid ansökan om praktik eller jobb.

Är du arbetsgivare och vill veta mer om utländsk utbildning?

UHR har information och stöd till arbetsgivare.

Vill du få din utbildning granskad?

Man behöver varken kunna svenska, ha svenskt personnummer eller uppehållstillstånd i Sverige för att få sin utbildning granskad.

Om man saknar dokument kan också få hjälp av UHR. Då jämför UHR utbildningen i landet du kommer ifrån med svensk socionomutbildning. Alla dokument ska vara på originalspråk och även översatta till svenska eller engelska.

På UHR:s hemsida kan man även själv göra en snabb jämförelse mellan utländska och svenska utbildningar, via Bedömningstjänsten.

Den som saknar dokument kan ansöka till UHR om att få en beskrivning i stället för ett utlåtande över sin utländska utbildning.

Hjälp med översättning av dokument

Personer med uppehållstillstånd eller AT-UND (undantag från skyldighet att ha arbetstillstånd) kan få hjälp att översätta dokumenten. Kontakta Arbetsförmedlingen.

Lära sig svenska

För att jobba inom socialt arbete i Sverige behöver man kunna prata och skriva bra svenska.

För att kunna komplettera utländska studier vid ett universitet krävs ett godkänt betyg i Svenska 3 eller motsvarande.

För att lära sig svenska är det bra att träna språket på en arbetsplats, till exempel genom att göra praktik bildning. För att hitta en praktikplats kan man få hjälp av Arbetsförmedlingen, om man är inskriven där. Eller genom att höra av sig till den kommun där man vill praktisera.

På SKR:s hemsida finns en lista över samtliga kommuner i Sverige, sorterade i bokstavsordning.

Är du arbetsgivare och vill jobba språkutvecklande?

Vill du lära dig svenska?

Kompletterande studier

Akademiker med utländsk examen kan behöva komplettera sin utbildning, men det är inte alltid nödvändigt. Det beror på vilken utbildning personen har och vilket jobb man vill ha i Sverige.

Har personen uppehållstillstånd kostar det inget att komplettera utbildningen på ett svenskt universitet.

UHR har mer information om vad som gäller för personer med examen från ett annat land som behöver komplettera sin utbildning.

Studielån och bidrag

Det går att få bidrag och lån för att studera via Centrala studiestödsnämnden, CSN. De har information på flera språk.

Snabbspår inom socialt arbete

Snabbspåret för nyanlända akademiker med examen inom socialt arbete kan vara ett alternativ om personen är inskriven på Arbetsförmedlingen. Snabbspåret förbereder deltagarna för arbete som till exempel socialsekreterare.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!