Vägen från nyanländ till nyanställd inom skola, vård och omsorg

Här finns information och vägledning för dig som arbetar med rekrytering och handledning inom kommuner och regioner. Det finns många personer med utbildning och erfarenhet från länder utanför EU och EES som behövs inom till exempel sjukvården, tandvården, äldreomsorgen och skolan.

Webbplatsen är även till för dig med utländsk utbildning och andra som vill veta mer om vägen till jobben inom skola, vård och omsorg.