Publicerad 6 oktober 2021

Jobba med språket

Att kommunicera på svenska i tal och skrift är viktigt för att kunna jobba i skola, vård och omsorg. Förutom en god språkutbildning så behövs möjligheter för utlandsutbildade att träna och utveckla språket på jobbet.

Mycket handlar om att få komma in på en arbetsplats tidigt. Ett sätt för arbetsgivare att stötta den som deltar i språkundervisning är att erbjuda studiebesök, språkpraktik eller anställning som går att kombinera med schemalagd undervisning.

Men det räcker inte att befinna sig på en arbetsplats. Språk är ingenting som man kan bemästra fullt ut efter några få års studier. Det krävs att man blir inkluderad, att man får och vågar uttrycka sig. Ett sätt att stötta kollegor med svenska som andraspråk är att arbeta språkutvecklande, till exempel genom att utbilda språkombud på arbetsplatsen.

Språket på jobbet – stöttar svenska språket i arbetslivet

En hemsida med information, verktyg och inspiration som kan användas av chefer, handledare och kollegor som vill arbeta språkutvecklande på arbetsplatsen.

Språket på jobbet

Läs vidare