Publicerad 10 juni 2021

Ska man rätta den som lär sig svenska?

Sammanfattning: Börja med att fråga personen som lär sig svenska hur hen vill att ni gör. I vissa situationer passar det bra och i andra situationer sämre.

Hör Inger Lindberg svara med egna ord i videon. Längd: 1.09 minuter