Publicerad 10 juni 2021

Vad behövs för att språkutvecklingen ska fortsätta?

Sammanfattning: En möjlighet att känna sig bekräftad och få ett bra bemötande på arbetsplatsen och i samhället.

Hör Inger Lindberg svara med egna ord i videon. Längd: 2.24 minuter