Publicerad 18 november 2021

Lärande exempel hälso- och sjukvård

Det finns många bra initiativ inom regioner som kan ge inspiration till nya sätt att ta tillvara nyanlända med utbildning och erfarenhet inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Lärande exempel

 • Gemensam preparandkurs

  Kalmar, Blekinge och Kronoberg har ordnat en gemensam preparandkurs för tredjelandsutbildade inom hälso- och sjukvård. Målet med kursen var att deltagarna skulle klara kunskapsproven.
 • PLUS intro – ett helt program

  I Västra Götalandsregionen finns PLUS Intro som är en utbildning i yrkessvenska med sjukvårdsintroduktion för nyanlända läkare och sjuksköterskor. Målet är att korta deltagarnas väg till legitimation och arbete.
 • Rekrytering med språkstöd

  Sjuksköterskan Lise-Lotte Augustine är chef för medicinavdelning 3 på Växjö Centrallasarett. Hon ser flera vinster med att ta emot utlandsutbildade på språkpraktik.
 • Språkundervisning på KTC

  Region Örebro län har, precis som många andra regioner, ett pedagogiskt utformat program för att tidigt fånga upp asylsökande och nyanlända med utländsk akademisk utbildning inom sjukvård. Men det är någonting i Örebro som sticker ut lite extra – nämligen att språkutvecklingen integreras med klinisk träning, patientsäkerhet och vårdkontext.
 • Stöd inför kunskapsprovet

  Sjuksköterskan Sarah Namanda kommer från Uganda och är en av dem som klarat kunskapsprovet på första försöket. Praktikplats och anställning på lasarettet i Växjö – som dessutom har språkombud – bidrar till att hon efter bara drygt två år i Sverige snart kan anställas som legitimerad sjuksköterska.

Filmer om vägen till jobb i hälso- och sjukvård

Se intervjufilmer med arbetsgivare, handledare och utlandsutbildade inom hälso- och sjukvård som berättar om sina erfarenheter. Dessutom finns animerade filmer om hur legitimationsprocessen ser ut. Filmerna riktar sig främst till arbetsgivare och handledare inom hälso- och sjukvården.

Samlade filmer om vägen till jobb i hälso- och sjukvård, YouTube