Publicerad 6 oktober 2021

Nya barnskötare genom Förskoletalanger

Hösten 2018 tog Malmö Stad ett annorlunda grepp om förskolans utmaning kring kompetensförsörjning då projektet "Förskoletalanger" startade. Syftet är dubbelt – integration och kompetensförsörjning – och projektet har gett värdefulla lärdomar.

Cajsa Cederblad och Howzan Batal på gården utanför förskolan.

Förskoletalanger kan sägas vara en enhetslösning på två stora samhällsutmaningar. Det växande kompetensbehovet inom en växande förskoleverksamhet å ena sidan, behovet av att hjälpa en grupp människor in i jobb och samhälle å den andra. Denna grupp består dels av nyanlända, dels av personer som har varit i Sverige under lång tid – fem år eller mer – utan att ta sig in på arbetsmarknaden.

– Det var en grupp som vi såg som en potentiell grupp att fånga upp nya medarbetare i, berättar Anders Johansson, utvecklingssekreterare på kvalitets- och myndighetsavdelningen i Malmö Stad.

Arbetsgivaren har deltagit i urvalet

Förskoletalanger är ett samverkansprojekt, vilket innebär att arbetsmarknadsenheten och gymnasieförvaltningen samarbetar med arbetsförmedlingen och förskolorna i utbildningsprocessen från ax till limpa. Kommunen väljer ut talangerna, de utvalda deltagarna, tillsammans med arbetsförmedlingen. Talangerna får sedan under ett och ett halvt år varva praktik på förskola med studier i svenska och barnkunskap på gymnasienivå. Under utbildningen får de lön.

Goda framtidsutsikter för talangerna

Utvärderingarna som har gjorts under projektets gång visar på tydliga framgångar. Av 31 personer är 28 fortfarande kvar i utbildningen när det är en termin kvar. Det är en hög andel, menar Anders Johansson.

– Vi tror att många av de här kommer att få jobb. Kanske inte alla, men när vi gjorde en enkätfråga svarade 18 förskolechefer att de kan tänka sig att anställa praktikanten om den blir godkänd. Det tycker jag är höga siffror.

En av dessa positiva förskolechefer är Cajsa Westberg Cederblad. Hon är mycket nöjd med sina praktikanter och har sett på nära håll hur positiv metoden med studier varvat med praktik har varit för talangerna.

Fruktbart att blanda praktik och studier

– Genom att vara ute i verkligheten och möta människor lär man sig seder och bruk och utvecklar sitt språk. Sedan tar de med sig sina erfarenheter till skolan, diskuterar och får feedback. Och så har de med sig insikterna från undervisningen tillbaka till praktikplatsen igen, säger Cajsa Westberg Cederblad.

Hon har redan gjort en överenskommelse med en av talangerna. Howzan Batal, en 32-årig syrier som bott i Sverige i snart tre år, kommer att få en tillsvidareanställning när han blir godkänd på utbildningen. Howzan, som var bagare och gymnasieutbildad i sitt födelseland, ser redan sin framtid inom den svenska förskolan. Han har redan planer på att längre fram vidareutbilda sig till förskollärare. Det är ett stort och viktigt förtroende att få vara med och hjälpa barn att utvecklas, menar han.

Förskolechef Cajsa Cederblad och praktikant Howzan Batal.

Förskolechef Cajsa Cederblad och praktikant Howzan Batal.

Utbildningen ger en snabbare integration

– Människans utveckling börjar i barndomen, i förskolan och i skolan. Barn är som blommor, och man måste veta hur man ska hjälpa de här blommorna att utvecklas. Det är ett jättefint yrke, men det är inte lätt, säger Howzan Batal.

Han ser samtidigt utbildningen och den framtida yrkesrollen som en stor hjälp för honom själv att etablera sig i Sverige.

– Med det här projektet blir vi integrerade och kan starta ett nytt liv. Och jag lär mig jättemycket svenska av barnen.

Motivation är viktigt

När nästa grupp barnskötare ska rekryteras kommer förutsättningarna att se lite annorlunda ut. Utbildningen kommer att ingå i Yrkespaketet, vilket bland annat innebär att deltagarna får ta studielån i stället för lön. En annan skillnad är att deltagarna själva söker utbildningen och antas efter gymnasieskolans kriterier utan kommunens hjälp. Det har annars varit en stor fördel, menar Anders Johansson, att Malmö Stad tidigt kunde bedöma talangernas motivation.

– Motivationen är väldigt viktig, och det har varit en unik möjlighet att som potentiell arbetsgivare ha fått vara med redan vid urvalet, säger han.

Bra att köra teori, praktik och svenska parallellt

Urvalsgruppen kommer emellertid att vara densamma: de som är långt ifrån arbetsmarknaden och som behöver lära sig språket. Och Anders Johansson ser Förskoletalanger som en bra kunskapsbank att ösa ur när Yrkespaketet ska läggas upp:

–Lärdomarna vi kommer att ta med oss är att tidigt starta med praktik och teori, och parallellt få in svenskan i yrkesämnena. Då växer deltagarna in i verksamheten både språkligt och teoretiskt.