Publicerad 3 september 2021

Handledarutbildningar

Handledning kan fylla flera syften och organiseras på olika sätt. En bra början är att se till att det finns handledarkompetens på arbetsplatsen. Det finns olika utbildningar i handledning som kan vara användbara.

Kommuner och regioner kan ordna egna handledarutbildningar. Universitet och högskolor erbjuder utbildningar som ger högskolepoäng. Det finns även korta, webbaserade utbildningar som finns tillgängliga kostnadsfritt.

Webbaserade och kostnadsfria handledarutbildningar

Handledarutbildning Ya-delegationen

Handledarutbildning Sobona (kommunala företagens arbetsgivarorganisation)

Handledarutbildning Vård- och omsorgscollege

Handledarutbildning APL på gymnasienivå Skolverket

Kurser på universitet och högskola

Universitetskurser i handledning på studera.nu