Publicerad 23 september 2021

Andra tips

Snabbspår

Det finns flera så kallade snabbspår för utlandsutbildade till exempel Snabbspår för nyanlända samhällsvetare, ekonomer och jurister. Kontakta Arbetsförmedlingen.

Snabbspår på Linneuniversitet

Snabbspår på Malmö universitet för samhällsvetare (scrolla längst ner på sidan)

Jobbsprånget - arbetspraktik

Jobbsprånget är fyra månaders praktik för nyanlända akademiker – ingenjörer, arkitekter, naturvetare och ekonomer.

Jobbsprånget

Yrkesdörren

Yrkesdörren skapar möten mellan etablerade svenskar och utrikesfödda som är nya i landet.

Yrkesdörren