Publicerad 23 september 2021

Få utbildningen granskad

Ett första steg kan vara att få den utländska utbildningen jämförd med en svensk utbildning.

Universitets- och högskolerådet, UHR, ger utlåtande och jämför utbildningar. Det är gratis och kan göras online i många fall. Det är bra att göra så tidigt som möjligt.

Ett utlåtande från UHR kan vara bra att visa vid ansökan om praktik eller jobb.

Det är bra för att kunna visa arbetsgivaren vad den utländska utbildningen motsvarar i Sverige när man söker praktik och anställning. Det är också bra för att kunna ta reda på om den utländska utbildningen behöver kompletteras för att kunna anställas i det yrke man vill ha.

Är du arbetsgivare och vill veta mer om utländsk utbildning?

UHR har information och stöd till arbetsgivare.

Anställa personer med utländsk utbildning, UHR

Vill du få din utbildning granskad?

Om man saknar dokument kan också få hjälp av UHR. Då jämför UHR utbildningen i landet du kommer ifrån med en svensk utbildning. På UHR:s hemsida kan man även själv göra en snabb jämförelse mellan utländska och svenska utbildningar, via Bedömningstjänsten.

Den som saknar dokument kan ansöka till UHR om att få en beskrivning i stället för ett utlåtande över sin utländska utbildning.

Bedömning av utländsk utbildning, UHR

Hjälp med översättning av dokument

Personer med uppehållstillstånd eller AT-UND (undantag från skyldighet att ha arbetstillstånd) kan få hjälp att översätta dokumenten. Kontakta Arbetsförmedlingen.

Alla dokument ska vara på originalspråk och även översatta till svenska eller engelska.

Man behöver varken kunna svenska, ha svenskt personnummer eller uppehållstillstånd i Sverige för att få sin utbildning granskad.