Publicerad 23 september 2021

Kompletterande studier

Akademiker med utländsk examen kan behöva komplettera sin utbildning, men det är inte alltid nödvändigt. Det beror på vilken utbildning personen har och vilket jobb man vill ha i Sverige.

Har personen uppehållstillstånd kostar det inget att komplettera utbildningen på ett svenskt universitet.

UHR har mer information om vad som gäller för personer med examen från ett annat land som behöver komplettera sin utbildning.

Kompletterande utbildning, UHR

Studielån och bidrag

Det går att få bidrag och lån för att studera via Centrala studiestödsnämnden, CSN. De har information på flera språk.

Studielån och bidrag, CSN

Snabbspår inom socialt arbete

Snabbspåret för nyanlända akademiker med examen inom socialt arbete kan vara ett alternativ om personen är inskriven på Arbetsförmedlingen. Snabbspåret förbereder deltagarna för arbete som till exempel socialsekreterare.

Om snabbspår inom socialt arbete