Publicerad 31 maj 2022

Om Vägen till jobben

Vägen till jobben är en satsning för att främja och underlätta etablering på arbetsmarknaden för nyanlända eller utlandsutbildade utanför EU och EES som kommer med utbildning och erfarenhet som behövs i välfärden.

Syftet är att ge information och vägledning till arbetsgivare och handledare i kommuner och regioner. Webbplatsen är även till för dig med utländsk utbildning och andra som vill veta mer om vägen till jobben inom skola, vård och omsorg.

Vad behövs för att kunna arbeta inom sitt yrke i Sverige? Kortfattad video om vad webbplatsen kan informera om. Videons längd: 1.26 minuter.

Introduktion till Vägen till jobben, YouTube

Webbplatsen har tagits fram med hjälp av finansiering från Arbetsförmedlingen. Vid frågor om webbplatsen, skicka e-post till:

vagentilljobben@skr.se

Följande organisationer står bakom webbplatsen:

  • Sveriges Kommuner och Regioner
  • AkademikerAlliansen
  • Akademikerförbundet SSR
  • Fysioterapeuterna
  • Lärarförbundet
  • Lärarnas Riksförbund
  • Kommunal
  • Sveriges läkarförbund
  • Vision
  • Vårdförbundet