Publicerad 3 september 2021

Rekrytera och handleda

Det finns många personer som kommer till Sverige med utbildning och erfarenhet som behövs i välfärden. Arbetsgivare och handledare spelar en viktig roll för att ta tillvara den kompetensen.

På de här sidorna har vi samlat generell information som kan vara nyttig för arbetsgivare och handledare. För att få reda på hur vägen ser ut för ett specifikt yrke, till exempel för att nå svensk legitimation, finns information under ”Välj yrke”.

Välj yrke