Publicerad 17 november 2021

Snabbspår socialt arbete

För personer med utbildning utanför EU och EES inom socialt arbete kan snabbspåret vara en väg till jobb i Sverige. Snabbspåret kombinerar utbildning med praktik på en arbetsplatsen.

Vad är snabbspåret?

Snabbspåret är av en kombination av auskultation, kompletteringsutbildning och praktik. För att kunna söka till snabbspåret måste Svenska som andraspråk 3 vara avklarad. För att delta måste personen vara inskriven hos Arbetsförmedlingen och ha etableringsersättning eller aktivitetsstöd.

Auskultation – att följa en socionom i arbete

Att auskultera betyder att personen går bredvid en yrkeskunnig socionom i arbetet under en kortare tid, cirka tre veckor. Det ger en inblick i arbetslivet och en möjlighet att se yrkets olika delar. Ibland sker auskultationen parallellt med studier i svenska. Auskultation kan ingå i snabbspåret.

Studier på högskola

Sedan följer en termin på universitet eller högskola. Det är en så kallad arbetsmarknadsutbildning. Just nu finns den utbildningen på Södertörns högskola i Huddinge utanför Stockholm. Studierna tar sex månader och är på heltid.

De här kurserna ingår i utbildningen:

  • Juridik i socialt arbete (socialrätt), motsvarande 15 hp.
  • Samhällskunskap/socialpolitik/välfärdsstatens framväxt, motsvarande 7,5 hp.
  • Utredningsmetodik, analys, bedömning, handläggning och dokumentation, motsvarande 7,5 hp.

Praktik

Efter studierna är det dags för praktik under 3-5 månader. Praktikanten kan nu mer självständigt utföra arbetet men har en handledare som stöd på arbetsplatsen. Praktiken kombineras med yrkessvenska uitfrån personens behov.

När praktiken är slut gör handledaren en yrkesbedömning. Yrkeskompetensbedömningen är en möjlighet för praktikanten att visa sina kunskaper och sin erfarenhet och få en bedömning av handledaren.

Arbetsförmedlingen kartlägger och matchar deltagare inför snabbspåret.

Läs vidare