Lärande exempel - så här gjorde vi

Det finns många bra intitativ inom kommuner och regioner som kan ge inspiration till nya sätt att ta tillvara nyanlända med utbildning och erfarenhet. I ett antal reportage berättar några arbetsgivare och medarbetare hur de gått tillväga.