Publicerad 6 oktober 2021

Lärande exempel skola och förskola

Det finns många bra intitativ inom kommuner som kan ge inspiration till nya sätt att ta tillvara nyanlända med utbildning och erfarenhet inom skola och förskola.

Lärande exempel

 • Auskultation i svenska skolan

  Deltagarna i Stockholms stads verksamhet "Från nyanländ till nyanställd lärare" följer en nyanländ lärare ett lärarlag på en skola i form av fältstudier eller orienterande praktik.
 • Från nyanländ till nyanställd lärare

  Stockholms stad har en lyckad satsning för att fånga upp och stötta nyanlända lärare på vägen mot lärarlegitimation och anställning. Satsningen "Från nyanländ till nyanställd lärare" började som ett projekt och är från 2019 en del av den reguljära verksamheten.
 • Nya barnskötare genom Förskoletalanger

  Hösten 2018 tog Malmö Stad ett annorlunda grepp om förskolans utmaning kring kompetensförsörjning då projektet "Förskoletalanger" startade. Syftet är dubbelt – integration och kompetensförsörjning – och projektet har gett värdefulla lärdomar.
 • Utlandsutbildade lärare i vikariepoolen

  Genom verksamheten "Från nyanländ till nyanställd lärare" kan Stockholm stad rekrytera flera vikarier till skolor inom projektet Vikariepoolen.