Publicerad 3 september 2021

Praktik och handledning

Att få komma till en arbetsplats och få kontakt med arbetsgivare och kollegor är viktigt för att utlandsutbildade ska kunna och vilja satsa på ett jobb i välfärden. Det är också en möjlighet för verksamheten att få in ny kompetens.

Nyanlända och utlandsutbildade är naturligtvis ingen homogen grupp utan består av individer med skiftande bakgrund och behov. En praktikant kan ha en gedigen utbildning och flera års yrkeserfarenhet med sig. En annan kan vara ny i arbetslivet. Det är dessutom vanligt att kombinera praktik med studier i svenska.

Verksamheter som tar emot nyanlända och utlandsutbildade som praktikanter behöver därför vara öppna för att erbjuda ett individuellt anpassat upplägg.

Läs mer