Publicerad 5 oktober 2021

Språkombud

Hur kan det gå till att jobba med språkutveckling på arbetsplatsen? Vilken kunskap behövs och vem kan driva arbetet i vardagen?

Ett sätt att börja arbeta med språk och kommunikation är att en eller flera medarbetare får utbilda sig till språkombud. Det ger kunskap och verktyg för att kunna arbeta aktivt med hela arbetsplatsen. Arbetet kan se ut på olika sätt beroende på verksamhetens uppdrag och arbetsplatsens behov.

Konceptet, som ägs av föreningen Vård- och omsorgscollege, är utvecklat för vård och omsorg, inklusive hälso- och sjukvårdsyrkena, men kan passa för fler verksamheter.

 • Vad är ett språkombud?

  Vad innebär det att vara ett språkombud och vad gör en sådan?

  En kort video om vad det innebär att vara språkombud. Längd 1.46 minuter.

  Språkombud, YouTube
 • Varför satsa på språkombud?

  En längre video där arbetsgivare, handledare och medarbetare beskriver språkombudets roll på arbetsplatsen och varför de tycker att det är bra att arbeta med språkombud. Även en språkvetare och en ekonom berättar om nyttan och lönsamheten med att ha språkombud. Längd 17 minuter.

  Varför satsa på språkombud?, YouTube

Läs mer