Publicerad 9 maj 2023

Vägen till jobben för ingenjör, samhällsvetare, jurist, ekonom

Vägen till jobb inom kommuner och regioner för ingenjörer, ekonomer, jurister eller samhällsvetare med utländsk utbildning kan se ut på många olika sätt. Här finns tips för arbetsgivare och utlandsutbildade akademiker.

 • Få utbildningen granskad

  Ett första steg kan vara att få den utländska utbildningen jämförd med en svensk utbildning.

  Universitets- och högskolerådet, UHR, ger utlåtande och jämför utbildningar. Det är gratis och kan göras online i många fall. Det är bra att göra så tidigt som möjligt.

  Ett utlåtande från UHR kan vara bra att visa vid ansökan om praktik eller jobb.

  Det är bra för att kunna visa arbetsgivaren vad den utländska utbildningen motsvarar i Sverige när man söker praktik och anställning. Det är också bra för att kunna ta reda på om den utländska utbildningen behöver kompletteras för att kunna anställas i det yrke man vill ha.

  Är du arbetsgivare och vill veta mer om utländsk utbildning?

  UHR har information och stöd till arbetsgivare.

  Anställa personer med utländsk utbildning, UHR

  Vill du få din utbildning granskad?

  Om man saknar dokument kan också få hjälp av UHR. Då jämför UHR utbildningen i landet du kommer ifrån med en svensk utbildning. På UHR:s hemsida kan man även själv göra en snabb jämförelse mellan utländska och svenska utbildningar, via Bedömningstjänsten.

  Den som saknar dokument kan ansöka till UHR om att få en beskrivning i stället för ett utlåtande över sin utländska utbildning.

  Bedömning av utländsk utbildning, UHR

  Hjälp med översättning av dokument

  Personer med uppehållstillstånd eller AT-UND (undantag från skyldighet att ha arbetstillstånd) kan få hjälp att översätta dokumenten. Kontakta Arbetsförmedlingen.

  Alla dokument ska vara på originalspråk och även översatta till svenska eller engelska.

  Man behöver varken kunna svenska, ha svenskt personnummer eller uppehållstillstånd i Sverige för att få sin utbildning granskad.

 • Lära sig svenska

  För de flesta jobb inom kommuner och regioner behöver man kunna prata och skriva bra svenska. Det gäller även för att komplettera utländska studier vid ett universitet, då krävs ett godkänt betyg i Svenska 3 eller motsvarande.

  För att lära sig svenska är det bra att träna språket på en arbetsplats, till exempel genom att göra praktik. För att hitta en praktikplats kan man få hjälp av Arbetsförmedlingen, om man är inskriven där. Eller genom att höra av sig till den kommun där man vill praktisera.

  På SKR:s hemsida finns en lista på samtliga kommuner i Sverige i bokstavsordning.

  Hitta din kommun på SKR

  Är du arbetsgivare och vill jobba språkutvecklande?

  Mer om att jobba med språket

  Vill du lära dig svenska?

  Hejsvenska

  Information om Sverige

 • Kompletterande studier eller praktik

  Akademiker med utländsk examen kan behöva komplettera sin utbildning, men det är inte alltid nödvändigt. Det beror på vilken utbildning personen har och vilket jobb man vill ha i Sverige.

  Har personen uppehållstillstånd kostar det inget att komplettera utbildningen på ett svenskt universitet. Att komplettera sin utbildning på ett svenskt universitet kostar ingenting för den som har uppehållstillstånd i Sverige.

  Vill du komplettera din utbildning?

  Universitets- och högskolerådet, UHR, har mer information om vad som gäller för personer som har en examen från ett annat land och behöver komplettera sin utbildning.

  Kompletterande utbildning, UHRs webbplats

  Det går att få bidrag och lån för att studera via Centrala studiestödsnämnden, CSN. De har information på flera språk.

  Studielån och bidrag, CSN

 • Andra tips

  Snabbspår

  Det finns flera så kallade snabbspår för utlandsutbildade till exempel Snabbspår för nyanlända samhällsvetare, ekonomer och jurister. Kontakta Arbetsförmedlingen.

  Snabbspår på Linneuniversitet

  Snabbspår på Malmö universitet för samhällsvetare (scrolla längst ner på sidan)

  Jobbsprånget - arbetspraktik

  Jobbsprånget är fyra månaders praktik för nyanlända akademiker – ingenjörer, arkitekter, naturvetare och ekonomer.

  Jobbsprånget

  Yrkesdörren

  Yrkesdörren skapar möten mellan etablerade svenskar och utrikesfödda som är nya i landet.

  Yrkesdörren