Publicerad 27 september 2021

Kollektivavtal

Det här är en sammanfattning av arbetsmarknadsavtal som syftar till att skapa goda förutsättningar för personer som står utanför den reguljära arbetsmarknaden och som Arbetsförmedlingen erbjuder någon form av ekonomiskt stöd för.

Det finns tre kollektivavtal som kan vara relevanta vid anställning av nyanlända:

 • Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser (BEA T)
 • Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning (BAL)
 • Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning (BUI)

BEA T-avtal ska utveckla arbetstagarens färdigheter

Genom en BEA-anställning ska arbetstagaren ges möjlighet att utveckla sina färdigheter. Arbetstagaren ska också få uppgifter som stimulerar, utmanar och stärker dennes förutsättningar för att kunna söka och få ett arbete inom befintlig verksamhet eller hos annan huvudman, alternativt gå vidare till studier.

 • Den anställde är där för att stärkas och på sikt kunna få ett reguljärt arbete.
 • Lärlingsanställning, OSA (arbetstagare som anvisats skyddat arbete hos en offentlig arbetsgivare).
 • Tidsbegränsad anställning.
 • Den anställde får timlön. Arbetsgivaren kan träffa överenskommelse med facklig företrädare om månadslön.
 • 14 dagars ömsesidig uppsägningstid av den tidsbegränsade anställningen.
 • Semesterlagen tillämpas.

BAL-avtalen är relevanta för nyanlända

BAL är en introduktion till arbetslivet och kan vara relevant för nyanlända. Det finns två olika BAL-avtal. Det ena är mellan SKR och Kommunal medan det andra är mellan SKR och AkademikerAlliansen. Grundförutsättningarna är i huvudsak samma men skiljer sig åt mellan till exempel syfte och lön.

BAL mellan SKR och Kommunal ska erbjuda introduktionsanställningar inom vård- och omsorg samt barn- och fritidsverksamhet. Avtalet gäller personer som är arbetslösa och behöver komma in på arbetsmarknaden.

BAL mellan SKR, AkademikerAlliansen och Allmän kommunal verksamhet syftar till att erbjuda introduktionsanställningar för arbetslösa, personer med universitets- eller högskoleutbildning från ett svenskt eller utländskt lärosäte eller personer som inte har fått möjlighet att arbeta inom sin profession och behöver komma in på arbetsmarknaden.

BAL i korthet:

 • 75 procent arbete, 25 procent introduktions- och utbildningsinsatser samt handledning.
 • Tidsbegränsad anställning, som längst 2 år.
 • Anställningen tillgodoräknas inte tidsmässigt för företrädesrätt till anställning.
 • Semesterlagen tillämpas.

BUI för gymnasieutbildad inom vård och omsorg

Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning, BUI, är ett kollektivavtal mellan SKR, Sobona och Kommunal. Den anställde ska ha en fullgjord gymnasial vård- och omsorgsutbildning och sakna relevant erfarenhet.

BUI i korthet:

  • 75 procent arbete, 25 procent introduktions- och utbildningsinsatser samt handledning.
  • Provanställning under 12 månader i syfte att tillsvidareanställas efter det.
  • Lönen ska utgöra 75 procent av lägsta lön för arbetstagare som har yrkesförberedande gymnasieutbildning enligt HÖK med Kommunal.
  • Anställningen ger inte och tillgodoräknas inte tidsmässigt för företrädesrätt till återanställning.
  • Semesterlagen tillämpas.

  Läs mer